Hvad er astma?

Astma betyder "åndenød"

Det er en sygdom i de luftrør, som fører luften ned i lungerne. Normalt er der fri passage i disse luftrør, men når du har astma forhindrer en betændelseslignende tilstand luften i at passere. Det kan give symptomer som vejrtrækningsbesvær, hoste, hvæsende vejrtrækning eller trykken for brystet.

Behandlingen af astma omfatter både medicin og en sund levevis, hvor du undgår de faktorer, som fremprovokerer astmaen.

Astma er en meget hyppig sygdom hos både børn og voksne – og forekomsten er stigende.

LungetræLungerne er opbygget af små og store luftrør, som bedst kan sammenlignes med et træ, som står på hovedet. Stammen og grenene i dette træ kaldes luftvejene. Når du har astma hæver slimhinderne i de små luftrør, de bliver irritable og danner mere slim end normalt. Samtidig trækker musklerne omkring luftrøret sig sammen.

Det betyder, at luften ikke kan passere frit, og det giver symptomer såsom åndenød, hoste, hvæsende eller pibende vejtrækning, trykken for brystet og opvågninger om natten.

Sædvanligvis behandles betændelsestilstande med antibiotika, men  betændelsen i luftrørene hos en astmatiker skyldes hverken bakterier eller virus. Det er i stedet en slags irritation, som giver denne betændelsesreaktion og den kan behandles med forebyggende binyrebarkhormon og luftvejsudvidende anfaldsmedicin.