Om MinAstma.dk

Hjemmesiden www.minastma.dk stilles til rådighed og ejes af AstraZeneca. Rettighederne til alt materiale på hjemmesiden tilhører AstraZeneca.

Indholdet på hjemmesiden skal alene tjene som almindelig information. Lægelige oplysninger samt udtalelser fra brevkassens ekspertpanel m.m. på denne hjemmeside kan ikke erstatte faglig lægelig rådgivning og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling.

Ekspertpanelets besvarelse af spørgsmål i brevkassen medfører ikke, at der etableres en læge/patient relation i forhold til spørgeren. Hvis du mener at have helbredsproblemer, opfordres du til at søge læge.